On May 26th 2011, new rules governing the use of cookies by websites came into force in Europe. This means that you are to be given the chance to actively agree (opt-in) to accept cookies on your device.

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

Integritet, cookies med mera
Information om behandling av personuppgifter som inkommit via abborrkroken.nu's webbplats.

Vad är integritet?
Integritet = rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet). Varje person har rätt att ha ett område som är skyddat mot intrång. (från Nationalencyklopedin).

Abborrkroken.nu tillämpar personuppgiftslagen, PuL, och värnar den personliga integriteten. Det innebär att personlig och privat information inte ska behandlas eller delges andra utan individens vetskap eller samtycke. Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats.

Abborrkroken.nu vidarebefordrar ingen personlig information som lämnats via webbplatsen.

IP-nummer
Abborrkroken.nu sparar på besökares IP-nummer. Dessa används för besöksstatistiken för webbplatsen samt sparas av säkerhetsskäl.

Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

att webbplatsen innehåller cookies,
vad dessa cookies används till och
hur cookies kan undvikas.

På abborrkroken.nu's webbplats används så kallade sessionscookies. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte. Dessa innehåller inte några personuppgifter utan används endast för indentifiering av besökare samt för att hålla reda på vilka medlemmar som är inloggade. Det är dock nödvändigt att acceptera cookies för att vissa av webbplatsens funktioner ska fungera. Därför rekommenderar vi inte att stänga av cookies.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Läs mer om vad cookies är och vad lagen säger.