Boule kan spelas på de flesta hårda underlag. Bäst är en hård sand- eller grusplan, t ex parkens grusgångar.
Spelplatsen för en match bör vara minst 2x12 meter, gärna större. Vid tävlingsspel med markerade banor mäter varje bana 4x15 meter.
En match spelas mellan två enskilda spelare (singel) eller mellan två lag bestående av vardera två eller tre spelare (dubbel eller trippel).
I singel och dubbel har varje spelare tre klot, i trippel har varje spelare två klot. Godkända tävlingsklot är av metall, mäter 70,5-80,0 mm i diameter och väger 650-800 gram styck.
Målkulan – ”lillen” - är av trä och mäter 25-35 mm i diameter.

Startande lag väljs genom lottning. En spelare i startande lag väljer utspelsplats, markerar denna genom att rita upp en cirkel (diameter 35—50 cm) på marken och kastar därefter ut lillen.
Lillen måste hamna 6-10 meter från ringen och minst 1 meter från hinder. (Ett hinder kan vara tex en vägg, ett träd eller en parkbänk. Däremot är grenar, löv o dyl inga hinder och får heller inte tas bort sedan lillen kastats.) Hamnar lillen närmare än 6 meter, längre bort än 10 meter eller intill ett hinder görs utkastet om. Efter tre misslyckade försök är det motståndarlagets tur att kasta ut lillen.
En spelare i det startande laget (inte nödvändigtvis den som placerat ut lillen) ställer sig med båda fötterna i ringen och kastar ett av sina klot så nära lillen som möjligt.
Därefter går en spelare ur det andra laget in i ring­en och försöker placera - “lägga” - ett klot närmare lillen, alternativt krocka bort - “skjuta” - motståndarlagets klot. Det klot som därefter ligger närmast lillen leder.

När spelet är igång är det alltid det icke ledande lagets tur att spela, ända tills det med minst ett klot hamnar närmare lillen än motståndarlagets bästa klot. På så vis växlar spelordningen tills samtliga klot har kastats och en spelomgång är genomförd.
Det klot som efter spelomgången ligger närmast lillen ger 1 poäng. Har samma lag ytterligare ett eller flera klot närmare lillen än motståndarlagets bästa klot, ger varje sådant klot 1 poäng. Det är alltså endast ett av lagen som tar poäng i varje spelomgång och maximal utdelning är lika med antalet klot i laget, 6 poäng i dubbel och trippel, 3 poäng i singel.
En spelare i det lag som vunnit en spelomgång startar nästa genom att göra en ny ring där lillen senast legat och därefter kasta ut lillen på nytt.
Först till 13 poäng vinner matchen. Det räcker att vinna med 1 poäng, resultatet kan alltså bli 13-12.

Om under en spelomgång de två bästa kloten, ett från vardera laget, ligger på exakt samma avstånd från lillen, gäller följande:
- Om inget klot återstår att spela blir omgången oavgjord och lillen tillfaller det lag som vann föregå­ende omgång.
- Om endast ett lag har klot kvar spelas dessa.
- Om bägge lagen har klot kvar, ska det lag som spelade det senaste klotet spela igen, därefter spelar motståndarlaget och så vidare växelvis tills ett av lagen tar poäng.
I spelets taktik ingår att man ibland skjuter, d v s försöker träffa och flytta, ett motståndarklot eller t o m lillen. Ett skott kan totalt förändra läget i en spelomgång, särskilt om lillen flyttas. Däremot ger en träff inte någon poäng i sig.

I mera kvalificerade spelsammanhang har de olika spelarna i ett lag olika specialuppgifter. Den som är skicklig på att placera sitt klot med stor precision är “läggare”. Den som övat upp särskilt pricksäkerheten är “skytt”. Vem i laget som kliver in i ringen och kastar ett klot beror på vad som eftersträvas i det aktuella läget. Är det taktiskt riktigt att lägga in ett klot nära lillen eller är det bättre att flytta ett motståndarklot?

Trots att boule är ett enkelt och lättsamt spel, är det oerhört innehållsrikt. Du blir aldrig fullärd och spelet blir intressantare ju mer du spelar. Ett utmärkt sätt att träffas och spela boule är inom Korpen. Kontakta korpens lokalförbund på din hemort eller länskorpen i ditt län, för information.

 

Så här håller man klotet

Klotet ska vila i handen med tumspetsen mot pekfingret

 

a b
Kastet sker med rak pendlande arm och handens insida mot marken, vilket ger en viss underskruv När det gäller att lägga föredrar många en halvsittande ställning (fig a) medan andra står med relativt raka ben (fig b). Vid skott utförs kastet i stående ställning (fig b).

 

Olika typer av kast

Halvplomb

 

Plomb

Skott

Rullskott

 

Länk till Svenska Bouleförbundet

Kastteknik