Print
Category: Gula Vindövarvet Gula Vindövarvet
Published: 10 June 2007 10 June 2007
Hits: 15089 15089

 

”Gula Vindövarvet”

MOTION
NYTTIG FÖR ALLA
och till gagn för många!

 

Gå, jogga eller spring ”Gula Vindövarvet” 10 km. Börja var du vill. Följ de gula markeringarna.
Dessa sitter på el- telestolpar, träd brevlådeställningar o.dyl.

Du kommer runt var du än startar!

Längdangivelser varje hel ”KM”. Gula Vindövarvet ger dig kondition, viktminskning och bättre humör.
Att röra sig i områdena förebygger inbrott och annan skadegörelse. Tveka inte att rapportera när du ser något misstänkt!

Ring Gustavsbergspolisen polisinspektör Ove Lindroth, 08-401 62 85 eller samordnare i grannsamverkan Jens Höglind, 08-401 61 55

Historik

Hösten- vintern- våren 1990-91 besvärades tomtägare av inbrott och skadegörelse på sina respektive fastigheter och hus. Någon kläckte iden: Behov av tillsyn och motion kan förenas! Sommaren 1991 började ”Vindömotionärerna” tipsa om stigar och vägar som inte var allmänt kända. En motionsslinga om 10 km mättes upp och tog form!

Till en början markerades slingan med gula plastband, men dessa har farit illa. Nya markeringarfinns nu på plats.

Representanter för tele- och elverket har givit tillstånd att sätta markeringar på stolparna!

Ibland kommer barn, barnbarn, släktingar och vänner på besök som vill promenera eller jogga. Då är ”Gula Vindövarvet” perfekt! Det är viktigt att markeringarna får sitta orörda! Utan dessaär det lätt att komma vilse. Hjälp gärna "vindömotionärerna", som på frivillig bas ser till att slingan fungerar, att hålla markeringarna rena, fina och hela!

Vi som arbetar i asfaltsdjungeln kan inte nog uppskatta den sköna naturen, vyerna, den friska luften och de romatiska grusvägarna.

Motion är en av de bästa försäkringarna mot hjärn-, hjärtsjukdommar, ryggont mm samt givetvis övervikt!

Allt fler joggar eller promenerar "Gula Vindövarvet"! Välkommen du också!


Inbrott i fritidsfastigheter

Troligen har vi förskonats från åtminstone några inbrott under åren. Polisinspektör Ove Lindroth, Gustavsbergspolisen, 08-401 62 85 gläds åt denna typ av initiativ som "Gula Vindövarvet" utgör

Att folk rör sig i områden har utan tvekan en inverkan på "ljusskygga" element. Han uppmanar att man ska fråga främlingar man stöter på om man kan hjälpa till med något. Anteckna ev. misstänkts bil regnr. Iaktagen tjuv avstår från inbrott! Ser du något misstänkt ring polisen, Ove Lindroth 08-401 62 85 eller samordnare i grannsamverkan Jens Höglind 08-401 61 55.

Observera detaljer men ingrip aldrig själv! De flesta tomtägare utefter "Gula Vindövarvet" har informerats. Många som inte bor invid slingan har frågat om vi inte kunde lägga om slingan så den passerade även deras väg.

Intresset är stort!

Vi har även ett samarbete med Djurö-Vindö IF. Välkommen även du att med familj, släkt och vänner finna vägen runt "Gula Vindövarvet".

Karta "Gula Vindövarvet"

Vindömotionärerna
Rolf Friberg (FOREX Bank)
Representant för tomtägarna

Djurö-Vindö IF
Svante Borggren
Ordförande